Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:758229 kwietnia  w Ośrodku Kultury w Sanowie odbyły się Wiosenne Prezentacje dorobku artystycznego uczestników  zajęć. Przed bardzo licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się kolejno uczestnicy zajęć teatralnych w przestawieniu „O koziołku Niematołku”, Zespół Śpiewaczy „Zagłębianki”, Orkiestra Salonowa odbywająca swoje próby w Ośrodku Kultury w Sarnowie  od paru miesięcy oraz trzy młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne.

W holu Ośrodka Kultury można było podziwiaćprace plastyczne uczestników zajęć plastycznych. W imprezie uczestniczyli m.in. radni sołectwa Sarnów Małgorzata Pasek i Aleksander Jewak,  sołtys sołectwa Sarnów ZofiaMusiał, Dyrektor GOK Gminy Psary AnnaNagły, Dyrektor Szkoły w Sarnowie MałgorzataBarańska Prezes KGW BarbaraKowalik, Kierownika Zespołu „Zagłębianki” Janina Okularczyk, Naczelnik OSP Sarnów Łukasz Janota. GALERIA

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!