Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:7455W niedzielne popołudnie 28 lutego na stadionie sportowym w Psarach odbył się plenerowy ICE SHOW, czyli pokaz rzeźbienia w lodzie. Pomimo niesprzyjającej aury na płycie stadionu zgromadziło się wielu mieszkańców gminy, którzy z zaciekawieniem obserwowali, jak z wielkiej kwadratowej bryły lodu powstał lodowy eskimos. Po niespełna godzinnym pokazie najmłodsi obserwatorzy mogli sami sprawdzić się w roli „rzeźbiarzy” lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Równolegle do warsztatów rzeźbienia w lodzie prowadzone były konkurencje sportowe: rodzinne i indywidualne dla dzieci, a dla zwycięzców organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. Niedzielny pokaz był ostatnim punktem tegorocznej oferty przygotowanej dla najmłodszych mieszkańców z okazji ferii przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. GALERIA

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!