Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:70975 września, w pogodną, słoneczną sobotę  w Sarnowie, odbyło się Święto Chleba. Zainaugurowała je Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie przez Ks. proboszcza Andrzeja Cieszewskiego. We Mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni parafii z Sarnowa, Zespół „Zagłębianki”, Koło Gospodyń Wiejskich z Sarnowa oraz pracownicy Ośrodka Kultury i władze samorządowe naszej gminy w osobach – Wójt Tomasz Sadłoń,  Radna Sarnowa Małgorzata Pasek i Sołtys Sarnowa Zofia Musiał.

 

Część artystyczna Święta Chleba odbyła się popołudniu tego samego dnia na placu przy Ośrodku Kultury w Sarnowie.  Otworzyło ją błogosławieństwo chleba dokonane przez Proboszcza Andrzeja Ciszewskiego oraz uroczysty poczęstunek chlebem dokonany przez Wice Wójta Martę Szymiec, Radnych z Sarnowa Małgorzatę Pasek i Aleksandra Jewaka oraz Sołtysa Sarnowa Zofię Musiał. Przed zgromadzonymi uczestnikami Święta zaprezentowały się Zespoły „Zagłębianki’ i „Brzękowanie”. Wszyscy goście mieli także okazję spróbować  chleba z własnoręcznie przygotowanym przez Sarnowskie gospodynie smalcem, wspaniałych ciast także pieczonych przez Członkinie Zespołu „Zagłębianki” oraz wielu innych pyszności przygotowanych na tę okazję.  Do wieczora trwała też zabawa taneczna. Dla najmłdoszych odbył się konkurs plastyczny na który upominki ufundował GOK Gminy Psary.

W tej wspaniałej imprezie udział wzięli Zastępca Wójta Gminy Psary Marta Szymiec, Radni z Sarnowa Małgorzata Pasek i  Aleksander Jewak, Sołtys Sarnowa Zofia Musiał z mężem, Dyrektor GOK Anna Nagły,  Prezes Akcji Katolickiej Grzegorz Bacia, Sekretarz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Józefa Skrzydlak, kierownik biblioteki z Sarnowa Dominka Kołodziejczyk, Maria Dziedzic wieloletni kierownik Ośrodka Kultury, sołtys i radna z Sarnowa.

Przybyło także wielu mieszkańców gminy i sołectwa. GALERIA

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!