Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zgodnie ze zwyczajem w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym uczestniczyły przedstawicielki organizacji społecznych działających w nasze gminie. Tegoroczną uroczystość wzbogacili swoją obecnością m.in.: Posłowie na Sejm RP – Anna Nemś, Katarzyna Stachowicz, Jarosław Pięta oraz Waldemar Andzel, przedstawiciel Senatora RP Zbigniewa Meresa – Janusz Żakowski, Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica wraz z Radnymi, kierownictwo Urzędu Gminy w Psarach.

W spotkaniu wzięli udział również: dyrektorzy gminnych szkół, sołtysi, prezeski i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, członkinie OSP z tereny gminy, Prezesi i członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Psar i Malinowic, grupa „18+VAT” oraz Zespoły Śpiewacze. Podczas uroczystości Wójt Tomasz Sadłoń przedstawił krótkie wystąpienie okolicznościowe. Następnie złożył wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, po czym wspólnie z radnymi podarował każdej symbolicznego tulipana. Nie był to jednak ostatni z gestów w stronę kobiet, wyglądających szczególnie pięknie tego dnia. Zgromadzeni posłowie również uhonorowali kwiatami drogie panie oraz złożyli im najserdeczniejsze życzenia. Resztę czasu głównym bohaterkom umilały dźwięki skocznej, biesiadnej muzyki dobiegające z gródkowskiej sceny GOKu, na której występowały lokalne zespoły śpiewacze. W programie spotkania przewidziano także drobny poczęstunek. GALERIA

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!