Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:6226Z inicjatywy ks. kanonika Grzegorza Rozpończyka Dziekana dekanatu Św. Jana Pawła II w Będzinie, 18 maja 2014, w 94 rocznicę urodzin Papieża Polaka w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona pamięci Św. Jana Pawła II. Na zaproszenie Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia, ks. Proboszcza  z Psar Jana Piekarskiego i ks. Grzegorza Rozpończyka do psarskiej Świątyni przybyli bardzo licznie mieszkańcy gminy Psary oraz  sąsiednich miast i gmin. 

Pierwszą cześć uroczystości stanowiła Msza Święta koncelebrowana przez księży Jana Piekarskiego i Grzegorza Rozpończyka oraz nabożeństwo majowe odprawione przez Wikariusza Parafii w Psarach ks. Zenona Ptaka. W części artystycznej Wieczornicy zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego  Psarach w przepięknym widowisku poetycko-muzycznym opracowanym specjalnie na tą uroczystość.  Młodzież do występu przygotowali nauczyciele: Joanna Marcinkowska, Anna Bogacka i Karina Bizan. Gimnazjaliści z ogromnym kunsztem artystycznym przybliżyli zebranym sylwetkę Świętego Jana Pawła II, jego życie i nauczanie. Nieprzypadkowo wybrano do przygotowania programu artystycznego młodzież gimnazjalną. To właśnie młodzi ludzie, tacy jak oni, stale towarzyszyli Janowi Pawłowi II podczas jego pontyfikatu, a wcześniej służby duszpasterskiej. To właśnie młodzież obejmował najczęściej swą troską, staraniem i modlitwą. Występ gimnazjalistów był prawdziwą  ucztą duchową dla zgromadzonej publiczności. W tym niecodziennym wydarzeniu artystycznym uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Psary Mirosław Rabsztyn, Sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz  z radnymi, Dyrektor Gimnazjum Ewa Wawrzak, Dyrektor GOK Gminy Psary Anna Nagły, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Grażyna Trzcionka, duchowieństwo z terenu dekanatu oraz wielu innych znamienitych gości. W przygotowaniu całości uroczystości Proboszcza z Psar i gminne Gimnazjum wspierał GOK Gminy Psary.

joomplu:6221joomplu:6222joomplu:6223joomplu:6224joomplu:6225joomplu:6227

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!