Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:631121 czerwca w amfiteatrze w Preczowie już po raz 11 odbył się  Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych. W tym roku w szranki konkursowej rywalizacji stanęło ponad 20 zespołów folklorystycznych i śpiewaczych oraz kilku solistów. Preludium do przesłuchań konkursowych stanowiły popisy akordeonistów z Siewierza: Rajmunda Kubiczka i Zbigniewa Wójcika oraz gościnny występ zespołu „Sonitus” działającego przy MGOK w Sieiwerzu. 

Dla publiczności zgromadzonej w Preczowie „Sonitus” wykonał kilka znanych szlagierów muzyki pop  oraz piosenek własnego autorstwa. Uczestników  Świetojańskiego Festiwalu oceniało w tym roku Jury w składzie Bernard Sołtysik  - przewodniczący oraz Grażyna Wikarek-Meus i Zofia Stachura, członkinie jury. Po wysłuchaniu wszystkich występujących jurorzy postanowili uhonorować I miejscem w kategorii soliści 19-letnią Angelę Wawrzyk. Natomiast w kategorii „ zespoły śpiewacze” – I miejsce przyznano Zespołowi „Wrzos”  z  Kolonii-Ryczowa, II miejsce zajął Zespół „Echo”  z Ogrodzieńca, na III miejsce uplasowali się „Górzanie”. Jurorzy wyróżnili ponadto zespoły „Grodźczanie”, „Przyrzowianki” i „Jaworznik” z Wojkowic. Wszyscy laureaci otrzymali  od  Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.  Decyzją Dyrektora GOK Anny Nagły i Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia dwa zespoły z terenu gminy Psary otrzymały specjalne wyróżnienie i gratulacje za swój udział we wszystkich dotychczasowych edycjach Festiwalu. Są to Zespoły „Górzanie” z Góry Siewierskiej oraz „Zagłebianki” z Sarnowa. Podsumowaniem Festiwalu był jak co roku barwny pochód nad rzekę , puszczanie wianków, kolorowych lampionów,  sobótka i zabawa taneczna która trwała do późnych godzin nocnych. Niewątpliwą atrakcją wieczoru był także samotny żeglarz, który na swoim jachcie ORP „Preczów” pojawił się na Przemszy. W rolę marynarz wcielił się mieszkaniec Preczowa, pasjonat historii, kultury i tradycji Ryszard Pająk. W tym szczególnym Świętojańskim Festiwalu uczestniczyli min. Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy Pary Mirella Barańska-Sorn, Radni Grażyna Polasiak, Magdalena Gdesz-Sobczak, Wiesław Zarychta, Adam Adamczyk, Jarosława Nowak, sołtysi, Prezesi OSP i LKS, Panie Prezes KGW i bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy.

joomplu:6339joomplu:6313joomplu:6321joomplu:6306joomplu:6312joomplu:6343joomplu:6336joomplu:6310

https://www.youtube.com/watch?v=eFaIAy9Iejs

PRZEJDŹ DO GALERII

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!