Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:6170Gminny Ośrodek Kultury zakończył realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 POKL. Na przełomie lutego oraz marca dobiegł końca Projekt "Integracja poprzez sztukę i sport", który trwał od kwietnia 2013 do marca 2014 roku. Głównym założeniem była realizacja zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 7-12 lat (łącznie 112 godzin) oraz sportowych dla młodzieży wieku 13-16 lat (łącznie 172 godzin). Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. 

Podczas warsztatów plastycznych dzieci poznały podstawy malarstwa i plastyki oraz nauczyły się kilku technik plastycznych jak: rysunek, malowanie olejne, pastelami czy węglem. Z kolei uczestnicy zajęć sportowych uczęszczali na zajęcia z tenisa ziemnego, łucznictwa oraz pływania. W ramach podsumowania projektu odbyła się wystawa prac plastycznych oraz zawody sportowe m.in w pływaniu, a każdy z uczestników poszczególnych zajęć otrzymał pamiątkowe dyplomy i certyfikaty uczestnictwa w zajęciach. Partnerem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach. Swój finał miał również drugi z projektów realizowanych przez GOK pn. "Ucz się przez całe życie". W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie 25 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, który trwał od czerwca 2013 r. i zakończył się z końcem kwietnia tego roku. W ramach projektu realizowano dwa rodzaje wsparcia: zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży z Gminy Psary w łącznej ilości 112 godzin oraz zajęcia z rękodzieła dla dorosłych mieszkańców Gminy Psary w ilości 152 godzin. Każde spotkanie polegało na rozwijaniu umiejętności aktorskich. Instruktor pracował z dziećmi i młodzieżą nad dykcją, umiejętnością poruszania się po scenie, radzeniem sobie ze stresem oraz umiejętnością głośnego i wyraźnego mówienia. Również zajęcia z rękodzieła cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z technikami rękodzielniczymi jak: decoupage, malowanie na jedwabiu, koralikowanie, szydełkowanie z koralikami, sutasz, robienie na drutach i filcowanie. Projekt zakończył się sukcesem, ponieważ obydwa rodzaje zajęć ukończyło więcej niż zakładana liczba osób. Szczególne zaangażowanie wykazała grupa „18+VAT” biorąca udział w zajęciach rękodzielniczych. Podczas podsumowania premierę miały dwa spektakle z udziałem dzieci: ”Śnieżka” oraz ”Premiera, czyli galimatias w teatrze”. Równocześnie odbyła się wystawa prac rękodzielniczych – zaprezentowano piękne wyroby przygotowane przez dorosłych uczestników projektu. Ponadto dobiegły końca ostatnie działania i czynności realizowane w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie będzińskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS w ramach Działania 6.2 PO KL. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2011 r. W jego ramach zrealizowano: szkolenia biznesowe, specjalistyczne doradztwo, przyznano dotację rozwojową (inwestycyjną) w wysokości 36 000 zł, dwudziestu siedmiu osobom, wsparcie pomostowe w wysokości 10 536 zł trzynastu osobom oraz 7 902 zł jednej osobie. Dzięki projektowi działalność gospodarczą rozpoczęło 27 osób zamieszkujących powiat będziński, których firmy funkcjonują w różnych branżach m.in. usługi, handel czy produkcję. Wszyscy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w projekcie. W badaniach ewaluacyjnych prowadzonych na zakończenie projektu na pytanie „Czy udział w projekcie zwiększył Pana/Pani szanse na sukces własnych działań biznesowych?”, aż 76% uczestników odpowiedziało „Zdecydowanie tak”.  

 

joomplu:6144joomplu:6145joomplu:6148joomplu:6156 joomplu:6167joomplu:6170joomplu:6182joomplu:6181joomplu:6139joomplu:6187joomplu:6173joomplu:6192joomplu:6190 PRZEJDŹ DO GALERII

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!