Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:537629 czerwca  Zespół „Zagłębianki”  z Sarnowa uroczyście świętował swój piękny jubileusz 35-lecia istnienia Zespołu i Kapeli „Sarnowianie”. Przy udziale władz sołectwa, gminy, powiatu, duchowieństwa oraz wielu zaproszonych, znamienitych gości Panie zaprezentowały się w pięknym programie artystycznym przygotowanym na ten jubileusz. Goście wręczyli zacnym jubilatkom wspaniałe prezenty.  Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń i Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica przekazali wieżę stereofoniczną, Dyrektor GOK Gminy Psary Anna Nagły

 – akordeon i statuetkę, podarunki  Zespołowi przekazali także radni z sołectwa Sarnów Małgorzata Pasek i Aleksander Jewak, sołtys Sarnowa Mieczysław Sobczyk oraz delegacje zaprzyjaźnionych  Zespołów Folklorystycznych z terenu gminy Psary. Szczególnymi  gośćmi uroczystości były dawne Członkinie Zespołu, które ze względu na stan zdrowia już nie mogą uczestniczyć czynnie w próbach Zespołu, ale wciąż bliskie jest mi artystyczne życie naszej gminy i Zespołu  „Zagłębianki”. Na jubileusz przyjechały też Zdzisława Szwedowska i Maria Gaduła, pierwsze instruktorki Zespołu.  Z wielkim wzruszeniem i radością opowiadały o pracy w Sarnowie, o początkach  działalności  „Zagłębianek”, pierwszych sukcesach scenicznych Zespołu. Jubileusz był też okazją do wręczenia podziękowań za zaangażowanie  i prace na rzecz zespołu wszystkim jego obecnym członkiniom, przez instruktora zespołu Janinę Okularczyk, która od pięciu lat z sukcesami prowadzi zespół. Jubilatki zadbały o smaczny poczęstunek dla gości i wspaniałą zabawę taneczną przy zespole muzycznym „Senior”. Bogata oprawa  jubileuszu nie  byłaby  możliwa  gdyby nie zaangażowanie finansowe GOK Gminy Psary i sponsorów.  Szczególne podziękowania należą się  Zakładowi Ogrodniczemu „Bory Malinowickie” i Firmie „Aleksandra” z Sarnowa. Wśród wielu serdeczności  i przekazywanych życzeń dominowały te, by zespół nadal prężnie działał i rozsławiał naszą gminę w całej Polsce, czego także w imieniu redakcji „Zagłębiankom” życzymy.

 

joomplu:5367joomplu:5376joomplu:5378joomplu:5379joomplu:5368joomplu:5369joomplu:5370joomplu:5371joomplu:5372joomplu:5373

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!