Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:5016Gminny Ośrodek Kultury w ramach projektu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury”, na realizację którego pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupił nowoczesny sprzęt do nagłaśniania imprez oraz oświetlania sceny. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb dotyczących życia kulturalnego i społecznego mieszkańców gminy, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych o wysokiej jakości przekazu i odbioru. Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w nowoczesny sprzęt jest jednym z wielu rozwiązań, które wpłyną na podniesienie atrakcyjności realizowanych imprez i usprawnienie pracy ośrodka.

 

Dzięki temu, wzrośnie jakość organizowanych przedsięwzięć na terenie gminy co będzie stanowiło zachętę dla mieszkańców do czynnego udziału w życiu kulturalnym gminy – powiedziała Dyrektor GOK Anna Nagły. Całkowity koszt projektu wyniósł 37 624,47 złotych z czego dotacja celowa wyniosła 24 471,20 złotych. W ramach projektu zostały zakupione m.in.: mikrofony, statywy, oświetlenie sceniczne oraz rampa oświetleniowa. Akustyk z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary miał już okazję wypróbować działanie sprzętu na jednej z imprez - otwarciu kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, o którym możemy przeczytać na stronie 1. oraz 19. niniejszego numeru. Projekt doposażenia jest kolejnym z przedsięwzięć Gminnego Ośrodka Kultury, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskanie dofinansowania jest kolejnym dużym sukcesem tej instytucji. Na realizację dwóch poprzednich projektów: „Muzyczna podróż po gminie Psary” oraz „Zakup strojów ludowych dla dziecięcego zespołu folklorystycznego” Gminny Ośrodek Kultury otrzymał ponad 48 tys. złotych. A to nie koniec aplikowania o środki unijne. W tym roku do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” został złożony kolejny wniosek na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla młodych adeptów piłki nożnej w ramach prowadzonej Gminnej Akademii Piłki Nożnej. Ponadto od września, planujemy, rozpocząć realizację projektu „Ucz się przez całe życie” w ramach działania 9.5 PO KL. GOK.

 

joomplu:5014joomplu:5015joomplu:5016joomplu:5017

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!