Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:475817 marca w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach wystąpił Chór Parafialny Św. Cecylii z Rudy Śląskiej, który zaprezentował mieszkańcom gminy MISTERIUM WIELKOPOSTNE, na które składały się pieśni i chorały okresu postu przedwielkanocnego pod dyrekcją pani Beaty Rąba - Tomica zaśpiewał tradycyjne pieśni pasyjne i wielkopostne. Piękny i niezwykle emocjonalny występ wzruszył zebranych w kościele mieszkańców, którzy gromkimi brawami dziękowali artystom za ich występ. 

Od początku swojego istnienia chór św. Cecylii kultywuje wartości chrześcijańskie i patriotyczne. W 2010 roku, za zasługi w kształtowaniu kultury muzycznej i trwałych wartości etycznych, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą im. Stanisława Moniuszki, a w ubiegłym roku z rąk prezydenta Rudy Sląskiej odebrał medal „Kamrat Rudzki”.

GOK pragnie złożyć serdeczne podziękowania proboszczowi parafii ks. Janowi Piekarskiemu oraz wikariuszowi ks. Andrzejowi Milejowi za okazaną pomoc w organizacji tego koncertu oraz ciepłe przyjęcie w murach kościoła.

 

joomplu:4755joomplu:4756joomplu:4758

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!