Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

joomplu:4722W piątkowe popołudnie 8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie wszystkie Panie wspólnie świętowały swoje święto Dzień Kobiet. Uroczysta biesiada dla pań z KGW, Zespołów Śpiewaczych oraz organizacji społecznych aktywnie działających na terenie gminy, rozpoczęła się od wystąpienia Wójta Gminy Psary – Tomasza Sadłonia, który wszystkim zebranym Paniom złożył serdeczne życzenia oraz podziękował za zaangażowanie w życie gminy.

 

W dowód uznania każda z Pań otrzymała symboliczny kwiatek. W czasie wystąpienia Wójt przekazał również życzenia, które dla zgromadzonych Pań przesłali posłowie: Waldemar Andzel, Witold Klepacz oraz Beata Małecka- Libera. Wśród zaproszonych gości, którzy również świętowali z Paniami byli: Radni Rady Gminy Psary z przewodniczącym Jacentym Kubicą na czele, Sekretarz Gminy Psary – Mirella Barańska-Sorn, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i placówek szkolno - oświatowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.

W czasie programu artystycznego na gródkowskiej senie zaprezentowały się przedszkolaki z przedszkola im. Misia Uszatka ze Strzyżowic. Ponadto po raz pierwszy przed tak licznym gronem wystąpił Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Cała grupa prezentowała się w kolorowych strojach ludowych, które specjalnie dla nich zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego z PROW pn.: „Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego”, którego całkowita wartość wyniosła 40 980,00 złotych. Członkowie zespołu, w skład którego wchodzą zarówno dziewczynki jak i chłopcy, otrzymali kompletne stroje nawiązujące do ludowych tradycji i folkloru.

Po zakończeniu występów najmłodszych artystów, rozpoczęły się występy Zespołów Śpiewaczych działających przy GOK. Na scenie wystąpili: Górzanie, Zagłębianki, Nasz Gródków, Strzyżowiczanie, Dąbie, Brzękowainie oraz Zespól Tęcza. Występy rodzimych zespołów, w których w większości występują Panie są uhonorowaniem ich aktywności i zaangażowania w życie kulturalne gminy – powiedział na wstępie Wójt Gminy Psary. Prezentacje poszczególnych zespołów tak uroczystym dniu, były również okazją do wręczenie upominkowych teczek dla członków zespołów, ufundowanych przez Wójta Gminy Psary.

Na zakończenie do wspólnego śpiewania wszystkie panie oraz zgromadzonych gości zaprosił Zespół Instrumentalistów z OK w Gródkowie, który zaprezentował wiązankę najpopularniejszych piosenek oraz utworów biesiadnych.

 

joomplu:4715joomplu:4728joomplu:4744joomplu:4751joomplu:4748joomplu:4724joomplu:4741joomplu:4746

PRZEJDŹ DO GALERII

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!