Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

4 grudnia w GOK w Gródkowie odbyła się tradycyjna górnicza Barbórka. Podobnie jak w zeszłym roku, także i w tym w gościnne progi gminy Psary zawitali Górnicy z całego regionu. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach, uroczysty pochód przeszedł do GOK w Gródkowie.

Oprócz wspólnej biesiady pełnej wspomnień o starych, zapomnianych tradycjach górniczych, zgromadzeni gości mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej z Tąpkowic działającej przy BiOK Gminy Ożarowice. Wśród zaproszonych gości byli Wójt gminy Psary - Tomasz Sadłoń, Przewodniczący rady Gminy Psary - Jacenty Kubica, Dyrektor GOK - Anna Nagły.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!