4 grudnia w GOK w Gródkowie odbyła się tradycyjna górnicza Barbórka. Podobnie jak w zeszłym roku, także i w tym w gościnne progi gminy Psary zawitali Górnicy z całego regionu. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach, uroczysty pochód przeszedł do GOK w Gródkowie.

Oprócz wspólnej biesiady pełnej wspomnień o starych, zapomnianych tradycjach górniczych, zgromadzeni gości mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej z Tąpkowic działającej przy BiOK Gminy Ożarowice. Wśród zaproszonych gości byli Wójt gminy Psary - Tomasz Sadłoń, Przewodniczący rady Gminy Psary - Jacenty Kubica, Dyrektor GOK - Anna Nagły.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.