Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W muzycznych rytmach i rozśpiewanych nastrojach upłynęło niedzielne popołudnie w Ośrodku Kultury w Sarnowie. Na placu przy budynku Ośrodka odbył ł się kolejny z cyklu koncertów w ramach Projektu „Muzyczna podróż po gminie Psary”. Główną atrakcją były występy lokalnych zespołów śpiewaczych i folklorystycznych działających na terenie naszej gminy. W myśl idei koncertu „Lato na wsi” tradycja w piosence, wytworach rąk, potrawach i wypiekach, każdy z uczestników mógł spróbować tradycyjnych wypieków oraz...

...specjalnie na tę okazję przygotowanego żurku.Koncertowi towarzyszyła wystawa rękodzieła ludowego, będącego wytworem lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, quiz muzyczny dla uczestników oraz gry, zabawy i konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia zabytkowej Warszawy z czasów PRL-u. Wśród gości na widowni zasiedli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Dyrektor GOK Anna Nagły, przedstawiciele Rady Gminy Psary, sołtysi oraz przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych. Koncert „Lato na wsi” był kolejnym z cyklu koncertów współfinansowanym ze środków w ramach małych projektów LGD „Brynica to nie granica” pod nazwą „Muzyczna podróż po gminie Psary”. W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gminny Ośrodek Kultury pragnie serdecznie podziękować druhom strażakom z OSP w Sarnowie za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia oraz Panu Pawłowi Kubiczkowi za udostępnienie zabytkowej Warszawy.

 

joomplu:3908joomplu:3909joomplu:3905joomplu:3916

PRZEJDŹ DO GALERII

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!