Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

18 maja 2012 w dzień 92 urodzin Wielkiego Polaka – Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II, w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona Jego pamięci. W tej szczególnej  uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, Ks. Proboszcz z Parafii pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie dr Mirosław Wilk, Sołtys Sarnowa Mieczysław Sobczyk, Przewodniczący Akcji Katolickiej z Sarnowa Grzegorz Bacia wraz z członkami Stowarzyszenia oraz wielu mieszkańców Sołectwa Sarnów i gminy Psary.

Słowo wstępne  wprowadzające w podniosłą atmosferę wieczoru wygłosił Ks. Proboszcz  M. Wilk.  Wiersze autorstwa Karola Wojtyły zaprezentowały publiczności uczestniczki zajęć teatralnych w OK. Sarnów Julia Cieślik i Angelika Domagała, natomiast montaż słowno-muzyczny  dotyczący osoby  Błogosławionego Ojca Świętego przedstawiły zebranym wspólnie Zespoły „Zagłębianki” i „Górzanki”. Pełen nostalgii i  wzruszenia  program został bardzo mile przyjęty, czego dowodem były długie, gromkie brawa jakimi publiczność nagrodziła zespoły, stojąc, oraz wspólne odśpiewanie „Barki” – ulubionej Pieśni Jana Pawła II. MGS

PRZEJDŹ DO GALERII

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!