Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

20 mają mieszkańcy gminy mieli okazję wziąć udział w kolejnym koncercie z projektu „Muzyczna podróż po Gminie Psary”, w ramach „Małych projektów z Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica. Było to tzw. „Święto Niezapominajki”.Na imprezie zjawili się mieszkańcy Gminy Psary oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy Psary Mirelli Barańskiej-Sorn, Radni, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Grażyna Trzcionka oraz Sołtysi.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Wojt, a na rozpoczęcie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu zaprezentowały spektakl teatralno-muzyczny. Następnie mogliśmy podziwiać wszystkie gminne zespoły śpiewacze: Strzyżowiczanie, Zagłębianki, Od...do..., Zespół Koła Emerytów i Rencistów, Nasz Gródków, Górzanie, Brzękowianie, Zespół z Dąbia, a także dwa gościnnie zespoły: Grodźczanie i Zespół KGW Toporowice. Główną atrakcją koncertu był występ orkiestry dętej Kopalni Węgla Kamiennego Julian pod dyrekcją Antoniego Majchrzaka, który odbył się w trzech odsłonach, między prezentacjami zespołów. W międzyczasie odbywały się konkursy dla dzieci i dorosłych, z licznymi nagrodami. Dodatkowymi atrakcjami, szczególnie dla najmłodszych były: dmuchany zamek oraz trampolina. GOK

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

joomplu:3674joomplu:3682joomplu:3701joomplu:3695

PERZEJDŹ DO GALERII

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!