Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

8 marca 2012 roku był szczególnym dniem dla wszystkich Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów oraz organizacji społecznych, które wciąż aktywnie działają na terenie naszej gminy. Uroczysty Dzień Kobiet odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie. W czasie spotkania ciepłym słowom oraz życzeniom nie było końca. Wójt Gminy Psary-Tomasz Sadłoń złożył wszystkim zgromadzonym paniom serdeczne życzenia oraz podziękowania za aktywną działalność i zaangażowanie w podtrzymywanie rodzimej tradycji. Na dowód uznania każda z Pań otrzymała piękny kwiatek.

 

Wśród zaproszonych gości, którzy również złożyli z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom gorące i serdeczne życzenia byli: przedstawiciel poseł do parlamentu europejskiego Małgorzaty Handzlik Pan Jerzy Chaberko, który wręczył każdej z pań skromny upominek w postaci parasolki, przedstawiciel biura Senatora Zbigniewa Meresa Pan Janusz Żakowski, poseł na sejm Waldemar Andzel, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, władze Urzędu Gminy oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Marian Kozieł,

Specjalnie na tę okazję GOK przygotował niezwykły program artystyczny. Na gródkowskiej scenie zaprezentowali się między innymi artyści Operetki Śląskiej z Bytomia. W czasie występu zgromadzeni goście mogli usłyszeć recital utworów operetkowych i musicalowych w wykonaniu - Dariusza Nużyńskiego tenora, solistki Agnieszki Bochenek – Osieckiej sopranistki Operetki Śląskiej w Bytomiu oraz Operetki w Ostrawie, przy akompaniamencie Pauliny Statecznej – fortepian. Wspaniałe wykonania włoskich i polskich standardów operetkowych zachwyciły całą publiczność, która podziękowała artystom za występ owacjami na stojąco. Pomiędzy występami artystów operetkowych Panie mogły podziwiać również wyczyny pary tanecznej, rodzeństwa Patrycji i Roberta Dankowskich, mieszkańców sołectwa Sarnów, którzy zaprezentowali tańce latynoamerykanskie.

Na zakończenie Wójt Gminy Psary-Tomasz Sadłoń jeszcze raz złożył serdeczne życzenia, podziękował za tak liczne przybycie oraz zaprosił wszystkie Panie na poczęstunek oraz lampkę szampana. „Ciszę się, że co roku możemy spotkać się tutaj w GOK-u i wspólnie z innymi Paniami spędzić tak uroczy wieczór. To daje nam motywację do dalszej pracy na rzecz naszej gminy” - powiedziała jedna z uczestniczek spotkania.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich
 na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MK

 

joomplu:3492joomplu:3501joomplu:3506joomplu:3503

PRZEJDŹ DO GALERII

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!