Sobotni wieczór (25 lutego) w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu upłynął w góralskich rytmach. Na deskach sceny w Dąbiu zaprezentowała się prawdziwie góralska kapela reprezentująca kulturę i tradycję Beskidu Żywieckiego I Orawskiego. Wśród licznie zgromadzonych gości byli: Przewodniczący Rady Gminy – Jacenty Kubica wraz z radnymi, Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, Sekretarz Gminy Psary - Mirella Brańska – Sorn, oraz Dyrektor GOK-Anna Nagły.

 

Wszystkich uczestników przywitał Wójt Gminy Psary. W swoim krótkim wystąpieniu zaznaczył, iż jest to pierwszy z cyklu koncertów pn.:„Muzyczna podróż po Gminie Psary”, zgłoszonych do dofinansowania w ramach działania 413. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W programie występu oprócz tradycyjnej muzyki Beskidu Żywieckiego słuchacze mogli usłyszeć melodie góralskie grane na dawnych instrumentach pasterskich (kobza, ręcznie robione piszczałki, czy heligonka) oraz kilka pieśni reprezentujących region Orawy, Beskidu Śląskiego, a nawet muzykę cygańską. Wspólnym śpiewom oraz gromkim brawo nie było końca. W trakcie występu, wiązanki góralskich melodii przeplatane były opowieściami, legendami oraz historią związaną z Żywiecczyzną. „Takie wydarzenie nie tylko zbliża ludzi do rodzimej kultury, ale także daje możliwość obcowania z inną tradycją i obyczajem, co wzbogaca nas jako aktywnych odbiorców kultury”- powiedziała jedna z uczestniczek koncertu.

„Jestem mile zaskoczony taką dużą frekwencja. Nigdy bym nie pomyślał, że zamiast oglądać skoki narciarskie, przyjedziecie do Dąbia posłuchać naszej muzyki” - żartował Marcin Pokusa lider Zespołu. Na zakończenie koncertu publiczność gromkimi brawami podziękowała za wspaniały występ co zaowocowało bisami w trakcie których na prośbę jednej z uczestniczek muzycy zagrali pożegnalną piosenkę „Góralu, czy Ci nie żal...” porywając tym samym wszystkich słuchaczy do wspólnego śpiewu.
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich
 na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MK

 

 

 

joomplu:3419joomplu:3422joomplu:3424joomplu:3413joomplu:3418

PRZEJDŹ DO GALERII