7 stycznia w Ośrodku Kultury w Preczowie odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Parafię pw. Błogosławionego Michała Kozala i Akcję Katolicką działającą przy preczowskiej Parafii. Całość niezwykle wzruszającego spotkania dla mieszkańców Preczowa i wiernych z parafii, prowadzili Ks. Jan Dyliński, proboszcz z Preczowa i Dorota Bijak Prezes Akcji Katolickiej z Preczowa.

Gospodarzy zaszczyci swą obecnością Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń z żoną, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z Radnymi Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marian Kozieł, Ksiądz Proboszcz z Psar Jan Piekarski,  sołtysi Preczowa i Sarnowa, przedstawiciele organizacji społecznych i katolickich.
W programie uroczystości oprócz fragmentów Ewangelii odczytanych przez Księdza Jana Dylińskiego i członków Akcji Katolickiej znalazły się także „Jasełka”  w wykonaniu dzieci uczestniczących w zajęciach w Ośrodku Kultury w Preczowie, prowadzonych przez instruktora Agnieszkę Wyszyńską oraz spektakl teatralny wyreżyserowany przez Księdza Jana Dylińskiego, o tematyce Świąt Narodzenia Bożej Dzieciny, w którym, w kilka pierwszoplanowych ról, z wielkim kunsztem aktorskim wcielał się sam Proboszcz - reżyser.
Spotkanie to było także okazją do przekazania sobie serdeczności dzieląc się białym opłatkiem oraz do wspólnych rozmów przy poczęstunku przygotowanym przez społeczność Preczowa.
    Dzień później, 8 stycznia coroczne spotkanie opłatkowe organizowane przez Parafię pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie i Akcję Katolicką działającą przy tej Parafii odbyło się w Ośrodku Kultury w Sarnowie. Uroczystość rozpoczął Proboszcz Sarnowskiej Parafii ks. Dr Mirosław Wilk, który odczytał fragment Pisma Świętego, zainicjował wspólny śpiew kolęd i serdecznie przywitał wszystkich przybyłych na to wyjątkowe spotkanie.
Wśród gości nie zabrakło Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia wraz z małżonką, Przewodniczącego Rady Gminy Psary Jacentego Kubicy, Radnych Sołectwa Sarnów Małgorzaty Pasek i Aleksandra Jewaka, Radnych innych sołectwa z terenu gminy, Sołtysa Sarnowa Mieczysława Sobczyka i jego żony, przedstawiciele organizacji społecznych i religijnych tereny gminy. Gospodarze gościli także Proboszcza z Preczowa ks Jana Dylińskiego i Przedstawicieli preczowskiej i psarskiej Akcji Katolickiej, Dyrektorów Przedszkola i Szkoły z Sarnowa – Małgorzatę Barańska i Ewę Sus oraz Prezesa ZNP Oddział Psary – Jana Kraśkiewicza. W prowadzeniu uroczystości Księdza Proboszcza wspierali członkowie Zarządu Akcji Katolickiej z Sarnowa Grzegorz Bacia i Ewa Urbańska.
Publiczności, licznie przybyłej od Ośrodka Kultury, wspaniałe Jasełka zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie przygotowani przez katechetkę Annę Lechniak. Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Zagłębianki” stanowił preludium do wspólnego kolędowania, w które z radością włączyła się cała sala.
Przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Członkinie Akcji Katolickiej i KGW, mieszkańcy Sarnowa i wierni z Sarnowskiej Parafii mieli okazje do wspólnych rozmów, a przekazywaniu sobie wzajemnie serdecznych życzeń towarzyszyło łamanie się opłatkiem.
Spotkania Opłatkowe organizowane przez Parafię i Akcję Katolicką wpisały się już do kalendarza najmilszych imprez kulturalnych Sarnowa.
    11 stycznia w GOK Gródków spotkanie opłatkowe zorganizował także Zespół „Nasz Gródków”, Miało ono kameralny charakter, a wspólnie z Zespołem kolędowały Panie Mirella Barańska-Sorn Sekretarz Gminy Psary i Anna Nagły Dyrektor GOK Gminy Psary, były ksiądz parafii Grodziec, Radny Gminy Psary i jednoczęsnie członek zaspołu Krzysztof Dulko oraz sołtys sołectwa Gródków Tadeusz Majerczyk.
    14 stycznia remiza OSP Strzyżowice gościła uczestników wieczoru kolęd przygotowanego przez Zespół „Strzyżowiczanie”. Honorowymi gośćmi gospodarzy byli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Sołtys Strzyżowic Marcin Buczyński, Radni z sołectwa Strzyżowice Magdalena Gdesz-Sobczak oraz Jacek Gwóźdż, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach Dorota Pronobis -Kościńska, Dyrektor GOK Anna Nagły, Prezes OSP Strzyżowice Włodzimierz Lis, Gospodarz LKS „Jedność” Strzyżowice Sławomir Woźniak, Naczelnik OSP Strzyżowice Rajmund Drogosz oraz Przedstawiciel GBP w Strzyżowicach Joanna Bloch. Pomimo śnieżnej zawiei i mroźnego wiatru na ten szczególny wieczór przybyło do remizy wielu mieszkańców sołectwa Strzyżowice, by posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu Zespołu „Strzyżowiczanie” oraz wspólnie pokolędować. „ Takie spotkanie to oderwanie się na chwilę od codzienności, możliwość spotkania i sąsiedzkiej rozmowy, a wspólne kolędowanie jednoczy i scala” - powiedziała po zakończeniu wieczoru kolęd jedna z najstarszych jego uczestniczek Emilia Ferdyn. Gospodarze zadbali też o poczęstunek dla wszystkich uczestników wieczoru. To wyjątkowo miłe, radosne i uroczyste spotkanie mieszkańców gminy z Zespołem „Strzyżowiczanie” było też dla Wójta Gminy okazją do przekazania Zespołowi nowego akordeonu. Instrument zakupiono w ramach Projketu „Kuźnia talentów muzyczny” PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Prezent niezwykle ucieszył obdarowanych, a szczególnie instruktora Zespołu Donatę Michalak.
    15 stycznia w Remizie OSP Psary odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa i wiernych tutejszej Parafii. Na zaproszenie księdza Proboszcza Jana Piekarskiego i Akcji Katolickiej z Psar odpowiedziały władze samorządowe naszej gminy z Wójtem Tomaszem Sadłoniem, Przewodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica, Radny Gminy Psary Wiesław Zarychta, sołtys sołectwa Psary – Henryk Stuczeń, duchowieństwo, przedstawiciele organizacji społecznych oraz gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych – Dyrektor Szkoły z Strzyżowic Dorota Pronobis – Kościńska, Dyrektor Gimnazjum Ewa Wawrzak i Dyrektor GOK Anna Nagły.. Zebranym zaprezentowali się w programie muzycznym członkowie scholi działającej przy Parafii w Psarach. Dzieci i młodzież wykonali wiele pięknych utworów instrumentalnych, natomiast solistki Kamila Zdenkowska i Maria Trefon zaśpiewały piękne kolędy. W programie artystycznym wystąpili też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach i gimnazjaliści z Psar. Wspólnemu łamaniu się opłatkiem towarzyszyło przekazywanie sobie najserdeczniejszych życzeń.
    
    Spotkanie Noworoczne odbyło się także15 stycznia br w remizie strażackiej w Górze Siewierskiej. Swoją obecnością zaszczycił gospodarzy Wójt Gminy Psary  Tomasz Sadłoń z małżonką, sołtys Góry Siewierskiej Marian Sobieraj z małżonką, radny Rady Gminy Psary Szczepan Kotuła z małżonką, proboszcz parafii Siemonia ks. Marek Wyjadłowski oraz przedstawiciele straży pożarnej.
Spotkanie rozpoczęło się występem Zespołu „Górzanki”, następnie publiczności zaprezentował się Zespół „Brzękowianie” oraz . Orkiestra Dęta pod kierownictwem  Tomasza Nowaka. Uczestnikom spotkania swoje umiejętności aktorsko-muzyczne przestawiły dzieci ze świetlicy w Górze Siewierskiej prowadzonej przez  Marię Sikorę. Na szczególną uwagę zasługuje występ najmłodszego artysty, Pawełka Wziętala, który na akordeonie zagrał dwie kolędy. To był jego pierwszy solowy występ dla tak szerokiej publiczności, która doceniła jego talent brawami.
Po części oficjalnej wszyty uczestnicy spotkania wspólnie kolędowali przy akompaniamencie instrumentalistów. Podczas tego serdecznego Wójta Gminy Psary Tomasz Sadłoń wręczył instrument BANJO członkini Zespołu „Górzanki” Grażynie Kańtoch, który zakupiono w ramach PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" z projektu pt.;" Kuźnia talentów muzycznych".

GOK