AKTUALNY HARMONOGRAM PRACY PLACÓWKI NA ROK 2016/2017

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Poniedziałek

 

Środa

Czwartek

 

Piątek

17:00-19:00

Zajęcia świetlicowe dla dzieci

i młodzieży

17:00-19:00

Próba Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

 

16:00- 19:00
Zajęcia świetlicowe  dla dzieci
i młodzieży

 

17:30- 19:30


Próba Orkiestry Instrumentalistów Dętych 

16:00- 19:00
Zajęcia świetlicowe  dla dzieci
i młodzieży

 

16:00- 18:00


Zajęcia plastyczne