Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

                                                              HARMONOGRAM ZAJĘĆ

poniedziałek

13:00-19:00

wtorek

13:00-19:00

środa

13:00-19:00

czwartek

13:00-19:00

piątek

13:00-19:00

15:00-17:00

PLASTYKA

 

15:30-17:30

Próba zespołu "ZAGŁĘBIANKI"

 

 

 

14.00-16:00

Zajęcia świetlicowe

17.00-19.00

Klub Seniora Podróżnika (każdy ostatni wtorek miesiąca)

 

12.40-13.40

Zajęcia teatralne w SP Sarnów

15.00-17.00

Warsztaty wokalno- instrumentalne dla dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

16.00-19.00

Zespół keyboardowy

 


 

 

12.40-13.40

Zajęcia teatralne w SP Sarnów

 

16.00-19.00

Młodzieżowy Zespół Muzyczny

 

Ponadto w soboty odbywają się próby ORKIESTRY SALONOWEJ w godz.: 9.00-11.00.

 

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!