Szanowni Państwo, już jest!

Publikujemy edukacyjną e-publikację "Pamiątka filmowa - krok po kroku", która jest ostatnim rezultatem projektu "Filmowe gminne opowieści" realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w okresie lipiec-październik 2020.

image

Dzieciaki kręcą – w gminie Psary powstaje animacja o Kole Gospodyń Wiejskich z Góry Siewierskiej!

W okresie od lipca do października Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary realizuje projekt „Filmowe Gminne Opowieści” finansowany z Narodowego Centrum Kultury – Kultura Interwencje 2020, którego celem jest zachowanie tradycji ludowej kultywowanej w gminie. Zadaniem uczestników w wieku od 10 do 14 lat jest stworzenie animacji o Kole Gospodyń Wiejskich z Góry Siewierskiej oraz napisanie przykładowego e-podręcznika o tworzeniu filmów z lokalną społecznością.

Projekt FILMOWE GMINNE OPOWIEŚCI realizowany w okresie od lipca do października 2020 roku to: