Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

IMG 1891 CopyMinioną sobotę i poniedziałek spędziliśmy bardzo pracowicie. Wraz z zespołami: Strzyżowiczanie, Nasz Gródkow, OD...DO..., Zagłębianki, Dąbie i Tęczą odbyliśmy sesje zdjęciowe w plenerze, na potrzeby nowo powstającej strony internetowej, poświęconej naszym gminnym zespołom (www.zespolyspiewacze.pl). Strona będzie efektem realizacji naeszego projektu "Wyśpiewana Tradycja..."

Pierwsze szkolenia i spotkania zespołów z ekspertkami w ramach Projektu "Wyśpiewana tradycja..." za nami. Głównym zamierzeniem projektu jest popularyzacja i promocja tradycji śpiewania ludowych pieśni z terenu Zagłębia Dąbrowskiego przez lokalne zespoły śpiewacze.

wt post 2

W maju GOK gminy Psary rozpoczął realizację projektu

Wyśpiewana tradycja-zespoły śpiewacze Zagłębia Dąbrowskiego”

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Psary w okresie od czerwca do października 2020 roku.

Środki na jego realizację zostały pozyskane w ramach programu KULTURA W SIECI z Narodowego Centrum Kultury.

Wyniki rekrutacji - "Wyśpiewana tradycja"

Spośród przekazanych do GOKu od zespołów śpiewaczych z gminy Psary zgłoszeń do udziału w szkoleniach on-line w ramach projektu wybraliśmy 3 zespoły, które już od czerwca rozpoczną zajęcia.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!